نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهمیت کارگاه بازی و ریاضی


اکثر کودکان در فهم مفاهیم ریاضی مشکل دارند و آن را یک درس سخت دانسته و نسبت به یادگیری آن بی­علاقه می باشند. یکی از دلایل مهم عدم فهم دقیق، عدم ارائه­ی ملموس و قابل درک مفاهیم است. روش سنتی معلم­محور که می­خواهد اطلاعات را در ذهن کودکان جاری کند، فرصت فعالیت و نشاط و تفکر را از آنها می­گیرد. در این کارگاه با ارائه راهبردهای مختلف حل مسئله، مانند اشیاء ملموس، انگشت، چینه، رسم شکل و رنگ آمیزی به کودکان آزادی عمل داده و به آنها می­آموزد برای حل هر مسئله راه­های مختلفی وجود دارد. همچنین به پرورش توانایی های فکری و خلاقیت آنها توجه می­شود.

بر این اساس این کارگاه از چندین قسمت تشکیل یافته است:

1. کارگاه بازی و ریاضی: فعالیت نوآموز در این کارگاه به صورت عملی (و تصویری) می­باشد. از اهداف این کارگاه ایجاد و تقویت تفکر منطقی کودکان است تا با دقت بیشتری به محیط اطراف خود نگاه کنند و موضوعات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

2. کارگاه مهارت­ نوشتار ریاضی: در این کارگاه سعی ­می­شود پیشینه فکری و مهارت­هایی که نوآموز به صورت عملی (و تصویری) در ذهن خود نهادینه کرده است، را به روی کاغذ منتقل کند.

( 3. کارگاه نرم­افزار: در این کارگاه مفاهیم پایه­ای ریاضی به صورت تصویر بیان شده که ضمن انجام فعالیت نرم افزاری توسط دانش­آموز، درک مفاهیم او مورد ارزیابی قرار می­گیرد.)