اوریگامی اوریگامی

فواید اوریگامی

آموزش مفاهیم

اوریگامی برای کودکان مهد کودک و پیش دبستانی عمدتا بر آموزش مفاهیم پایه مانند اشکال هندسی و تقویت مهارت و ماهیچه های کوچک دست  ها تاکید دارد، و مفهوم تقارن و چگونگی تبدیل یک شکل دو بعدی به سه بعدی به طور ضمنی به کودک آموزش داده می شود. این مفاهیم در عین سادگی پایه بسیاری از آموزشها  از جمله ریاضیات، علوم مهندسی و تکنولوژی در سال های بعد محسوب می  شود.

تقویت تجسم سه بعدی

درک فضایی و سه بعدی اجسام در اوریگامی تقویت می شود؛ به عنوان نمونه مفاهیمی که در طراحی سازه ها ی تلسکوپی و یا صندلی تا شو به کار می رود، همان مفهومی است که در ساخت اوریگامی از آن استفاده می شود.

تقویت هوش کودک

اوریگامی ترکیبی از هنر و علم است و به نوعی به هر دو نیمکره مغز مربوط می شود. ساخت اوریگامی به هر دو دست نیاز دارد به همین دلیل تمرین اوریگامی ورزش مغز محسوب می شود و با توانمند کردن هر دو نیم کرده مغر، به حل مسائل پیچیده کمک می کند.

اوریگامی در عین اینکه در پرورش هوش بچه ها مفید است، برای کودکان استثنایی و با بهره هوشی کم هم قابل استفاده است.

بهبود صبر و پیگیری کودک

اوریگامی به کودکان شکیبایی و صبر، پایداری و پیگیری و خلاقیت را یاد می دهد. با ساختن اوریگامی  و تاکردن های پی در پی کاغذ طبق الگو و نقشه ، بچه ها یاد می گیرند که تا پایان مراحل ساخت، صبور باشند و کار را پیگیری کنند و به طور عملی درک می کنند که اشتباه کردن، فرایندی طبیعی در روند انجام کار است.

تقویت تجسم هنری

شباهت انتزاعی اشکال اوریگامی به واقعیت مانند شباهت انتزاعی اریگامی درنا و یا قو به درنا و یا قوی واقعی در طبیعت، باعث پرورش ذائقه بصری کودک می شود که مبنای هنر های زیبا و گرافیک است.

پرورش خلاقیت کودک

ساخت اوریگامی مانند بازی با لگو برای کودکان است و خلاقیت کودکان را پرورش می دهد.

همان طوریکه که در ساخت یک قلعه با لگو، بلوک های لگو با الگوی خاصی کنارهم قرار می گیرند تا قلعه درست شود، در اوریگامی هم یک تکه کاغذ به دفعات و به شکلهای مختلف تا می شود تا شکل های مجسمه کاغذی به دست آید.

تقویت دقت و مهارت پیروی از دستور العمل ها

برای ساخت مجسمه های کاغذی با روش اوریگامی، یک برگ کاغذ باید به صورت مرحله  به مرحله و بدون امکان جهش یا حذف مرحله قبلی تا شود و لازم است از دستور العمل کار به دقت پیروی شود.

این مهارتی است که در بسیاری از مراحل زندگی برای کودکان و بزرگسالان لازم است.

تقویت تمرکز و کمک به مهار استرس

اوریگامی می تواند به صورت یک فعالیت در تنهایی یا درجمع انجام شود و تا کردنها مکرر و تمرکز بر ساخت یک شکل مشخص؛ باعث رها شدن استرس و تنشهای روزانه می شود.

تقویت مهارتهای اجتماعی

همچنین اوریگامی می تواند به صورت یک فعالیت گروهی در  جمع خانواده و با حضور اعضای خانواده و یا در کلاس درس انجام شود و باعث تقویت مهارت های اجتماعی کودکان و نزدیک شدن اعضای خانواده / کلاس درس شود.

کمک به آموزش درس ریاضی

آموزش مفاهیم هندسی و ریاضی مانند تبدیل شکل مربع به مثلث با یک تا، آموزش مفهوم تقارن و مسائل پیچیده تر تا سطح دانشگاه از طریق اوریگامی قابل آموزش است.

اوریگامی به جذاب کردن تدریس درس ریاضی و هندسه کمک می کند.

کمک به هماهنگی چشم ها و دستها

در اوریگامی لازم است دست ها و چشمها با هماهنگی کامل با هم کار کنند و این یک مهارت مهم در دسته بزرگی از مهارت هاست از نواختن ساز گرفته تا رانندگی!

و دست آخر؛

فعالیتی مثبت بدون نیاز به وسایل و امکانات خاص

اوریگامی یک تفرح خوب است که به حداقل امکانات  و فضا نیاز دارد  و نتیجه کار به سرعت در قالب یک مجسمه کاغذی به دست می آید.