هنر بیان هنر بیان

کلاس های هنر بیان برای همه سنین در سه دوره زیر تشکیل می شود:

1-هنربیان

2-قصه گویی

3-نمایش خلاق

 

سرفصل های کلاس هنر بیان :

1. مقدمات فن بیان شامل مهارت های بیانی و بدنی برای صحبت کردن (سخنرانی )

  • ادای حروف و کلمات به شکل صحیح با آموزش و تمرین تنفس صحیح
  • آموزش و تمرین نحوه صحیح ایستادن و مبانی زبان بدن
  • اصول تاکید گذاری و ترکیب حس با بیان همچنین مباحث مرتبط با ادبیات  

2. رفع خجولی : شامل آموزش ها و تمرینات از بین بردن ترس از سخنرانی در حضور جمع و نیز اعتماد به نفس و مهارت های ذهنی

3.  هنر سخنوری و بلاغت شامل تمرینات :

  • تسلط بر جلسات سخنرانی (روش نگاه ، مکث ، بازی با لحن ،تاکید گذاری ها ،و....)
  • تمرینات مرتبط با آهنگ کلام و پاساژهای حسی
  • مهارت های صوتی

4.  مهارت عرضه و مذاکره

  • مهارت های حضور در جمع و جذابیت در بحث و سخنرانی
  • تمرینات مرتبط با هوش هیجانی (هوش محیطی )و خلاقیت
  • مهارت های مذاکره