پزشک ریاضی پزشک ریاضی

پزشک ریاضی سعی میکند تا با آسیب شناسی یادگیری ریاضی که بر روی دانش آموز انجام می دهد درمانهای خاصی را برای ذهن آنها پیدا کند، بنابر این سعی می کند دریابد دانش آموز چگونه می اندیشد تا بتواند یک ذهن منظم را جایگزین یک ذهن نامنظم نماید و تلاش میکند تا دانش آموزان را به شرایط ایده آل برساند. پزشک ریاضی باید یک طبقه بندی از ذهن ریاضی انسانی داشته باشد که بتواند تصمیم بگیرد هر دانش آموز متعلق به کدام گروه است و سپس در مورد نقاط ضعف و قوت تصمیم بگیرد. برای انجام این گروه بندی از علم تیپ شناسی اینیاگرام استفاده شده است که با بومی سازی آن در 15 گروه ذهن دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان آسیب شناسی مناسبی از چگونگی یادگیری ریاضی در آنها انجام داد و با توجه به آیتم هایی که در  یادگیری ریاضی مهم است مانند: "اعتماد به نفس- دقت- تمرکز- صبر و حوصله- دیدباز- پشتکار- نظم- گروهی انعطاف پذیری- تجزیه گر- یادداشت برداری- استدلال- هماهنگی ذهن. میتوان در هر تیپ شخصیتی بررسی نمود که در یادگیری چه ضعف و قوتهایی دارا میباشد و با شناسایی و ارائه بازی های ریاضی و مشاوره مناسب آنها به شرایط ایده آل رساند.

معرفی ضمنی 15 تیپ شخصیتی:

تیپ 1(کمال طلب):منظم،سختگير، از خود و ديگران انتقاد میکنند، از اشتباه کردن میترسد،  در موازين اخلاقي بسيار سختگير است.

تیپ 2(مهربان):كسي كه حاضر است خودرا فداي ديگران كند، از طردشدن واهمه دارد، بيتوقع،درجستجوی این است که دوستش داشته باشند.

تیپ 3(کنجکاو):رقابت­جو، شاداب، افرادی پرتلاش اند، ایشان در جوابگویی مناسب عمل می کنند، انعطاف­پذیری خوبی نسبت بدیگران دارند.

تیپ 4(رمانتیک):عمیق نگر، کم حرف و متفکر، تنهایی را برای بهتر فکر کردن دوست دارند،به جزئیات خیلی دقت می کنند.

تیپ 5(متفکر):کم­حرف، تحليلگر، عاشق مطالعه، تا حد مقدور بي­طرف، اهل تحقيق، از تحميل متنفر است، دوست دارد کاملترین جواب را بدهد.

تیپ 6(محطاط):بسيار وظيفه شناس، در مورد خودشان خيلی كوتاه مي آيند، وفادار، تمرکز خوبی بروی اعضای بدن خویش ندارند.

تیپ 7(خوش گذران):در حالتهاي خيلي افراطي آدمهاي سودايي، بي قيد، زندگيگرا،ولخرج،پركار.

تیپ 8(رئیس):اعتماد بنفس، برنامه ريز، استاد آشکار کردن نقاط ضعف ديگران، برای یادگیری مصمم و نسبتا جدی هست، عذرخواهی نمی کند.

تیپ 9(متخصص):آرام، ، صبور، بي­مدعا، آدمهاي معمولي و متعارف، تفاوت چندانی با ديگران ندارند، با ديگران همراهی میکنند و با همه موافقند.

تیپ 10(کمک کننده):دپرس، درونگرا، آدمي بسيار عاطفي است،پر تلاش هستند ولی در نظر خود آدم بي عملي هستند.

تیپ 11(جلب توجه):شلوغ و مد گرا ، در رفتار خود نمایی زیادی دارند، چهره شاداب و پر انرژی، صبر و استقامت در آنها بسیار کم است.

تیپ 12(همراه ولی تنها):ساده هستند واز مسائل پیچیده فراری هستند، همیشه لبخند به چهره دارندو دیگران را نیز شاد می کنند.

تیپ 13(زیرک):زیرکانه به موضوعات اطراف خویش می پردازد، سخت کوش هستند، کاری را انجام نمی دهد مگر اینکه کاملاً بدرستی آن ایمان داشته باشد.

تیپ 14(وابسته):گرفته وخیلی کم حرف همراه با اظطراب زیاد میباشند، انسان های صادقی هستند، اصلا به خود اعتماد ندارند.

تیپ 15(مدعی):شاداب و باانگیزه، حراف است و درحرف­زدن مدعی میباشد، بیشتر به این می اندیشد که چگونه میتوان بسرعت پیشرفت کرد.

با قرار گرفتن دانش آموز در یکی از این تیپ ها پزشک ریاضی می تواند آسیب شناسی مناسبی در یادگیری ریاضی انجام داده  و راهکار مناسب با توجه به چگونگی عملکرد ذهن او ارئه نماید.

چگونگی عملکرد ذهن15 تیپ شخصیتی:

تعریف کلمات خاص:

جمع آوری اطلاعات= مطالبی که دانش آموز موقع درس یاد میگیرد

هماهنگی=موقعی که مطالب در ذهن به خوبی درک میشود

تجزیه و تحلیل =زمانی که دانش آموز سعی در بررسی و درک مطالب دارد

ذخیره سازی =ثبت مطالب در ذهن

انتقال =زمان پاسخگویی درس یا امتحان

 

تیپ 1: جمع آوری اطلاعات، دقت و تمرکز، هماهنگی، تجزیه و تحلیل، انتقال، ذخیره سازی

تیپ 2: جمع آوری اطلاعات، ذخیره سازی، انتقال، تجزیه و تحلیل، هماهنگی ناقص

تیپ 3:جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، انتقال، دقت و تمرکز، هماهنگی، ذخیره سازی

تیپ 4: جمع آوری اطلاعات، ذخیره سازی، دقت و تمرکز، هماهنگی، تجزیه و تحلیل، انتقال اندک

تیپ 5: جمع آوری اطلاعات، دقت و تمرکز، ذخیره سازی، تجزیه و تحلیل، هماهنگی(منظم کردن ذهن براساس اهمیت)

تیپ 6: جمع آوری اطلاعات، انتقال ناقص، تجزیه و تحلیل، ذخیره سازی محدود، هماهنگی ناقص

تیپ 7:جمع آوری اطلاعات، انتقال ناقص، تجزیه و تحلیل ناقص، ذخیره سازی محدود، هماهنگی ناقص

تیپ 8: جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، انتقال سریع، دقت و تمرکز، ذخیره سازی، هماهنگی

تیپ 9: جمع آوری اطلاعات، ذخیره سازی ناقص، تجزیه و تحلیل، دقت و تمرکز، هماهنگی، انتقال ناقص

تیپ 10: جمع آوری اطلاعات، ذخیره سازی ناقص، انتقال ناقص، تجزیه و تحلیل، هماهنگی ناقص

تیپ 11: جمع آوری اطلاعات، انتقال ناقص، تجزیه و تحلیل، هماهنگی، ذخیره سازی ناقص

تیپ 12:جمع آوری اطلاعات، انتقال، تجزیه و تحلیل ناقص، هماهنگی و ذخیره سازی

تیپ 13:جمع آوری اطلاعات، دقت و تمرکز، تجزیه و تحلیل، انتقال سریع، هماهنگی، ذخیره سازی

تیپ 14:جمع آوری اطلاعات، هماهنگی ، تجزیه و تحلیل، ذخیره سازی، انتقال

تیپ 15:جمع آوری اطلاعات، هماهنگی، انتقال سریع، تجزیه و تحلیل، ذخیره سازی، دقت و تمرکز