نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی و هوش

بازی

رده سنی


 هوش کلامی

هوش منطقی/ریاضی

هوش مکانی

هوش حرکتی/جسمانی

هوش موسیقیایی

هوش میان فردی

ابلون

8 سال به بالا

 

*

*

 

 

*

اتللو

8 سال به بالا

 

*

*

 

 

*

آسیم متال

7 سال به بالا

 

 

*

 

 

 

باریکانو

9 سال به بالا

 

*

*

 

 

*

برج قورباغه

1 تا 3 سال

 

 

 

*

*

 

برج مکعب

1 تا 5 سال

 

 

*

 

 

 

بگرد و پیدا کن

5 سال به بالا

 

 

*

 

 

 

بلاک آس

8 سال به بالا

 

*

*

 

 

*

پازل ها

2 تا 5 سال

 

 

*

 

 

 

پنتاگو

7 سال به بالا

 

*

*

 

 

*

پیلوس

8 سال به بالا

 

*

*

 

 

*

تانگو

8 سال به بالا

 

 

*

 

 

*

تیزبین

3 سال به بالا

*

 

 

*

 

*

جنگا

3 سال به بالا

 

 

 

*

*

*

جورچین آهنربایی

3 سال به بالا

 

 

*

 

 

*

چکرز

7 سال به بالا

 

*

*

 

 

*

حلقه هوش خرسی

1 تا 3 سال

 

*

*

*

 

 

خلاقیت

5 سال به بالا

 

 

*

 

 

*

دوز چهارتایی

  4سال به بالا

 

*

 

 

 

*

دومینو

3 سال به بالا

 

 

*

*

*

*

دوکارتی

3 سال به بالا

*

*

 

 

 

*

ذهن برتر

2 تا 8 سال

 

*

*

 

 

*

رانی پارک1 کنترل ترافیک

5 سال به بالا

 

*

*