نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی پنتاگو

بازی پنتاگو ( پنتابال )

تاریخچه:

پنتابال در سال ۲۰۰۴ در کشور سوئد طراحی شده و تا کنون ۱۰ جایزه جهانی را به عنوان بازی برتر فکری دریافت کرده است. از جمله می توان به دریافت جایزه ی بازی برتر سال در سه سال متوالی(۲۰۰۷-۲۰۰۵) در کشورهای مختلف اشاره کرد. این بازی در عین سادگی، پیچیده و عمیق نیز هست واین قدرت را دارد که با حرکاتی ساده، ذهن شما را بچرخاند و توانایی تفکر منطقی و تحلیل شرایط را برایتان به ارمغان آورد.

هدف: تلاش کنید پیش از رقیبتان پنج مهره خود را در هر جای صفحه در یک ردیف عمودی، افقی یا اریب پشت سر هم قرار دهید.

راهنمای کامل قواعد بازی

شروع : این بازی دو نفره با یک صفحه خالی که شامل ۴ صفحه کوچک تر قابل چرخش می باشد شروع می شود.درابتدا رنگ مهره بازی هر یک از بازیکنان را مشخص کنید .سپس برای تعیین شروع کننده بازی یکی از بازیکنان یک مهره را به صورت اتفاقی از کیسه بیرون بکشد تا رنگ شروع کننده مشخص شود. هدف: شما باید تلاش کنید تا پیش از رقیبتان بتوانید ۵ مهره خود را در یک ردیف (افقی ، عمودی یا اریب ) پشت سر هم قرار دهید.

روش بازی: هر یک از شما در نوبت خود یک مهره را در هر جای صفحه که می خواهید قراردهید و بعد از آن باید حتما یکی از ۴ صفحه کوچک بازی را به دلخواه انتخاب کنید و به سمت راست یا چپ فقط به اندازه ۹۰ درجه بچرخانید.شمادر انتخاب هر کدام از ۴ صفحه کوچک برای چرخاندن آزاد می باشید یعنی در هر نوبت بعد از گذاشتن مهره در یکی از ۴ صفحه کوچک می توانید همان صفحه یا یک صفحه دیگر را بچرخانید.در اوایل بازی صفحه های خنثی به شما این اجازه را می دهند تا بتوانید از چرخاندن صفحه بعد از گذاشتن مهره صرف نظر کنید.(صفحه خنثی به صفحه کوچکی که خالی می باشد یا تنها یک مهره در خانه مرکزی آن قرار داده شده است گفته می شود .چرخش صفحه خنثی هیچ تغییری در وضعیت بازی ایجاد نمی کند.) بنابر این فقط تا زمانی که صفحه خنثی در بازی وجود داشته باشد چرخاندن بعد از گذاشتن مهره برای شما اختیاری می باشد.