نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس های دقت و توجه در پارک علمی کودکان و نوجوانان

$lead.getData()

کارگاه دقت و توجه در 10جلسه برای رده سنی 4 تا 8 سال تعریف شده است.

از جمله رایج ترین ویژگی های کودکان مبتلا به کمبود دقت و توجه، حواس پرتی و تکانشی بودن است. این دسته از کودکان برای تداوم در انجام یک کار و تمرکز بر جوانب مهم گفتگو یا تکالیف مربوط به مدرسه مشکل دارند. آنها اغلب تکالیف و وظایفشان را به پایان نمی رسانند زیرا به سرعت از یک فعالیت به فعالیت دیگری می­پردازند و یا تمرکز و حواسشان را توسط محرک های بیرونی از دست می دهند. والدین این کودکان می گویند که کمتر به خواب احساس نیاز می کنند و بسیار بی قرار و پیوسته در جنب و جوش هستند. آموزگاران می­گویند این دسته از دانش­آموزان همیشه در حال انجام کاری هستند، از جای خود بلند می­شوند تا مدادشان را بتراشند، با قلم یا انگشتانشان را روی میز می­زنند، با پایشان به زمین ضربه می زنند، تکالیفشان را خیلی سریع و غالبا غلط انجام می دهند. اغلب این رفتارها بی هدف و بدون تمرکز است.

 
   

اهداف کارگاه:

1. آموزش توجه در یک فعالیت خاص از طریق بازی و انتقال رفتار توجه کردن از یک فعالیت به فعالیت دیگر

2. سوق دادن کودک روی توجه انتخابی، یعنی به کودک گفته شود که انجام چه کاری مهم است و به چه چیزی باید بیشتر دقت کند.

3. استفاده از تازگی و ایجاد جذابیت در بازی ها در جهت دادن به توجه کودکان