نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخن روز

در مدرسه برای رسیدن به نتیجه نیاز به معلومات دارید درحالی که در زندگی برای رسیدن به نتیجه نیازمند خلاقیت هستید.