نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوال؟؟؟

آیا می دانید ماده چند حالت دارد؟

ماده دارای 4 حالت می باشد که همه حالت آن برای عموم آشناست که عبارتست از جامد، مایع و گاز ولی ماده می تواند حالتی دیگر نیز به خود بگیرد که آن عبارتست از «پلاسما» که پلاسما بسیار شبیه به گاز می باشد با این تفاوت که در گاز مولکولها از هم فاصله دارند ولی در پلاسما علاوه بر فاصله مولکولها عناصر و اتمها نیز به دو بخش بار مثبت و منفی تقسیم می شوند و همانند مخلوط مثبت و منفی می باشند.

 

 

 

 

آیا می دانید جهان از چند نیرو تشکیل شده ؟

 

تمام نیروهایی که در این دنیا کشف شده به چار دسته تفسم می شوند که عبارتند از : نیروی هسته ای قوی، نیروی هسته ای ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و جاذبه

جالب است بدانید که اولین نیرویی که کشف شد نیر.ی جاذبه بود ولی تا به امروز کمترین اطلاعات را نسبت به دیگر نیروها در مورد جاذبه داریم و ناشناخته ترین نیرو برای بشر می باشد.

 

 

آیا می دانید هوای اطراف ما نیز دارای اصطکاک می باشد؟

 

 

دلیل جلورفتن و حرکت چرخ ماشین بر روی زمین اصطکاک آن با زمین می باشد و یا هنگامی که دست خود را بر روی هم می کشیم و گرم می شود اصطکاک می باشد.

حال جالب است بدانید هوا نیز اصطکاک دارد ولی در سرعتهای بالا قابل درک می باشد علت سوختن یک شهابسنگ به هنگام ورود به جو ویا قطره بارانی که به آرامی به سطح زمین برخورد می کند.