نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فوائد آموزشی و پرورشی دومینو

رياضيات:

 • توسعه‌ي قدرت تشخيص شكل ، اندازه و رنگ
 • توسعه‌ي مهارت‌هاي پايه‌ي هندسه
 • توسعه‌ي درك تقارن ، تجانس و زاويه‌ها

مطالعات اجتماعي

 • افزايش آگاهي و درك فرهنگ‌هاي مختلف از طريق تماشاي فيلم دومينوي كشورهاي مختلف
 • مصور كردن وقايع و اماكن تاريخي با مهره‌هاي دومينو
 • ايجاد افتخارات ملي در زمينه دومينو با ايجاد ركوردهاي منطقه‌اي و جهاني در كشور

هنر

 • توسعه‌ي تشخيص نشانه‌هاي تصويري و نمادها
 • تفسير نمودارها و نقشه‌هاي دومينو
 • مصور كردن ايده‌هاي خلاق با استفاده از مهره‌هاي دومينو
 • پرورش خلاقيت و تحريك تخيل
 • تركيب‌بندي رنگ مهره‌هادرطراحي نقشه‌هاي دومينو

علمي

 • چيدن تصوير با مهره‌هاي دومينو
 • آزمايش مكانيزم‌هاي مختلف انتقال ضربه بين مهره‌هاي دومينو از نظر سرعت ، حركت و قدرت

مهارت‌هاي اجتماعي

 • تقويت مهارت‌هاي شنيداري و دنبال كردن دستورالعمل‌ها
 • تقويت هماهنگي چشم و دست
 • يادگيري مبتني بر همكاري: تقويت همكاري، بردباري و اجتماعي شدن در چيدمان‌هاي گروهي، افزايش اطمينان، تقويت اعتماد به نفس