نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فیزیک یعنی چه؟

 فیزیک از یک واژه یونانی به معنی طبیعی و طبیعت گرفته شده است . پس فیزیک علم طبیعت است  در حقیقت در عرصه علم فیزیک پدیده های طبیعی را بررسی  می کنیم .

 

نقش فیزیک در زندگی : هر فرد بزرگ یا کوچک، با سواد یا بیسواد، شاغل یا بیکار چه بخواهد چه نخواهد با فیزیک زندگی می کند. عمل دیدن و شنیدن عکس العمل در برابر اتفاقات، حفظ تعادل در راه رفتن و .... نمونه هایی از امور عادی ولی در عین حال وابسته به فیزیک می باشند.

پدیده های جالب طبیعی مثل رنگین کمان، سراب، رعد و برق، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی و .... با فیزیک توجیه می شوند. برنامه های رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، تلفن و ... با کمک فیزیک مخابره می شوند.