نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاتامینو

کاتامینو یک پازل با حالـــتهای گوناگون است. کاتامینو یک پازل با حالـــت های گوناگون است که به طرح معماهای فکری می پردازد. این بازی همچنین یک نوع بازی ساخت و ساز کوچک است که قدرت فکر کردن را بیدار کرده و مهارت های دیداری را تقویت می کند، هدف بازی ساخت مجموعه هایی به نام پنتا با استفاده از تعداد خاصی از کاتامینوها در صفحه بازی است.هرچه تعداد قطعات به کارگرفته شده افزایش یابد بازی سخت تر می شود. این بازی دارای هزاران حالـــت گوناگون می باشد.